Login | Create Bidder Account
VIEW FULL CATALOG HERE

Item # 6

April 23, 05:32 PM
Lock cutters
$3.75
Bids: 4
Winning: #6552

Item # 7

April 23, 05:33 PM
Dewalt 12v drill
$16.00
Bids: 12
Winning: #11730

Item # 8

April 23, 05:33 PM
Router guide
$0
Bids: 0
Winning: #

Item # 9

April 23, 05:34 PM
Screwdrivers and prybar
$3.25
Bids: 2
Winning: #9870

Item # 10

April 23, 05:34 PM
Roto stripper
$3.25
Bids: 2
Winning: #6552

Item # 11

April 23, 05:35 PM
Grease gun
$3.00
Bids: 1
Winning: #11497

Item # 17

April 23, 05:38 PM
Sockets, majority USA made
$0
Bids: 0
Winning: #

Item # 25

April 23, 05:42 PM
Craftsman Drill Guide
$3.00
Bids: 1
Winning: #2551

Item # 26

April 23, 05:42 PM
3 piece 3 jaw puller set
$3.25
Bids: 2
Winning: #6552

Item # 27

April 23, 05:43 PM
6" orbital buffer / polisher
$3.00
Bids: 1
Winning: #11773

Item # 28

April 23, 05:43 PM
Skil sander 490
$3.50
Bids: 3
Winning: #10111

Item # 30

April 23, 05:44 PM
Dremel 300 series
$3.50
Bids: 2
Winning: #12095

Item # 31

April 23, 05:45 PM
Weller D550 Dual Heat Professional Soldering Gun
$3.75
Bids: 4
Winning: #6552

Item # 32

April 23, 05:45 PM
Tools
$3.25
Bids: 2
Winning: #9463

Item # 33

April 23, 05:46 PM
24" pipe wrench
$3.25
Bids: 3
Winning: #10578

Item # 35

April 23, 05:47 PM
Craftsman 3/8 drill
$3.00
Bids: 1
Winning: #11244

Item # 38

April 23, 05:48 PM
Craftsman gutter clean out kit
$3.25
Bids: 2
Winning: #11773

Item # 39

April 23, 05:49 PM
Cummins 6 piece plier set
$9.25
Bids: 5
Winning: #12095

Item # 40

April 23, 05:49 PM
Tools, misc
$3.00
Bids: 1
Winning: #8185

Item # 42

April 23, 05:50 PM
Tools, misc
$0
Bids: 0
Winning: #

Item # 43

April 23, 05:51 PM
Grinding wheel
$0
Bids: 0
Winning: #

Item # 45

April 23, 05:52 PM
Ryobi orbital sander
$3.00
Bids: 1
Winning: #2179

Item # 48

April 23, 05:53 PM
Tools,
$0
Bids: 0
Winning: #

Item # 50

April 23, 05:54 PM